Werkwijze
Eerst start de podotherapeute met een onderzoek naar de oorzaak van
uw klachten. Daarna bespreekt zij haar bevindingen met u.
Misschien heeft u nog andere (verwante) klachten?
Vervolgens stelt zij een diagnose vast.
Dit gebeurt door midddel van de volgende methodes:


Inspectie en palpatie
De anatomische stand, afwijkingen, verkleuringen en / of
bijzonderheden van uw voeten worden geinspecteerd. Pijnklachten
worden uitgelokt en er wordt gekeken naar mogelijke afwijkingen in
botstructuren. Ook is er aandacht voor eventuele pijnlijke plekken.

podoscoop

Functieonderzoek en ganganalyse
De beweeglijkheid en stabiliteit van de gewrichten wordt uitvoerig
onderzocht, het looppatroon wordt geanalyseerd. Hierbij neemt het
functieonderzoek van de enkel en de voet een centrale plaats in.
Met klachten aan knieën, heupen of rug wordt het functieonderzoek
uitgebreid. In sommige gevallen worden ook spiertesten uitgevoerd.
Ook door te kijken naar de afwikkeling en beweging van de voet en/ of
heupen en knieën kunnen oorzaken aan het licht komen.


afdruk

Podoscopie en podografie
Een podoscoop is een lichtbak, waarbij op de bodem een spiegel is geplaatst, hiermee bekijkt de podotherapeut de zolen van uw voeten
om de drukverdeling te beoordelen. Dat wordt ook gedaan met een blauwdruk.

Verder zal de podotherapeut ook veel informatie en de mogelijke
oorzaak van uw klachten uit de slijtage aan uw schoenen kunnen halen.


Behandelingen

Na het onderzoek maakt uw podotherapeut een behandelplan
op maat en legt dit aan u voor. Uw behandeling bestaat dan uit
één of meer van de volgende therapieën:

Podotherapeutische zolen;
om de stand van uw voeten en het lopen te verbeteren en voor een
betere drukverdeling onder uw voeten.
podotherapeutische_zool

Ortheses (teenstukjes);
voor correctie en / of ontlasting
van uw tenen.

 

orthese

Instrumentele voetbehandeling;

voor het verwijderen van eelt, likdoorns en behandeling van nagels.
likdoornbehandeling

Ontlastende vilttherapie en tapings;

Tijdelijke drukontlastende therapie en / of ondersteuning van andere
therapievormen.
taping

Voorlichting en schoenadvies;

Hoe beter u weet wat goed is voor uw voeten, hoe beter u
(preventieve) maatregelen kunt nemen.


Ik hecht veel waarde aan het controleren van het effect van
de behandeling en vraag u dan ook om een controle afspraak te
maken na 6 a 8 weken. Hierna stel ik uw verwijzer op de hoogte van
de bevindingen uit het onderzoek, de gegeven behandeling en het
resultaat na de controle.
 

  Welkom op de website van praktijk Podotherapie Vinkeveen


Last van pijnlijke of vermoeide voeten. Knie, heup of rugklachten.....
vrijwel iedereen heeft daar wel eens mee te maken. In veel gevallen
gaan de klachten gelukkig vanzelf over. Maar niet altijd...

Als de klachten aanblijven, terugkeren of te pijnlijk worden, is het verstandig dat u op tijd aan de bel trekt bij de podotherapeut.
Uw voeten zijn tenslotte het fundament van uw lichaam.
U loopt, staat en beweegt erop.
Gezonde voeten maken het leven een stuk plezieriger!

Vanaf 1 januari 2012 heeft u geen verwijsbrief / verwijzing meer nodig
om een afspraak te maken bij Podotherapie Vinkeveen.
Natuurlijk, u mag nog altijd eerst langs bij de huisarts,
maar het hoeft niet meer. Dus kom gerust met uw klachten langs,
want Podotherapie Vinkeveen helpt u graag bij de verbetering van uw bewegingsmogelijkheden en / of blessure.
Kwaliteit en een persoonlijke benadering staan voorop!

naam
  Wat is podotherapie?
Letterlijk vertaald betekent podotherapie: voettherapie.
De podotherapeut is dé specialist op het gebied van klachten die
voortvloeien uit het verkeerd functioneren van voeten en benen.
Podotherapeuten zijn wettelijk erkende paramedici.

De podotherapeut behandelt niet alleen mensen met voetklachten,
maar ook met enkel-, knie-, heup- of rugklachten als die voortkomen
uit een verkeerde voetstand of looppatroon.
tenen

Een podotherapeut doet meer dan het behandelen van voeten.
Hij of zij geeft ook adviezen die klachten kunnen voorkomen.
Bovendien vallen afwijkende teenstanden en ernstige huid- en nagelaandoeningen ook binnen de behandelingsmogelijkheden.
Meestal bestaat de aanpak uit het aan de voet toepassen van corrigerende en/of beschermende technieken.
Vaak gaat het dan om een orthese, zolen of schoencorrecties.
Het doel hiervan is het opheffen, verminderen of compenseren van klachten.


zool

 

Vergoedingen

Podotherapie wordt in veel gevallen vergoed door uw verzekering als
u een aanvullende verzekering heeft.
De vergoeding kan wel per verzekering en polis verschillend zijn.
Informeer bij uw verzekeringsmaartschappij of u voor een vergoeding
in aanmerking komt.

Op de website van de
Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP)
kunt u veel informatie vinden over de vergoedingen.

nvvp

 

welkom

 


Directe toegankelijkheid

Per 1 januari 2012 is mijn praktijk direct toegankelijk.

Dit betekent dat u ook zonder verwijsbrief van uw huisarts een afspraak
met mij kan maken. Ook wanneer u bijvoorbeeld door uw pedicure of
fysiotherapeute naar mij wordt doorgestuurd, heeft u geen verwijsbrief
meer nodig.

Wanneer u zonder verwijzing een afspraak heeft gemaakt, zal ik voor
aanvang van het podotherapeutische onderzoek een korte screening
doen. Dit is nodig om er zeker van te zijn dat er geen contra-indicatie
(gevaar) is, waardoor ik eventueel niet kan overgaan tot het onderzoek.
Ik ben ook wettelijk verplicht om uw toestemming voor het onderzoek
schriftelijk vast te leggen.

Mocht blijken dat er een contra-indicatie naar voren komt waardoor ik
niet kan overgaan tot het onderzoek, zal ik dit met u, en met uw
toestemming, ook met uw huisarts overleggen om tot een goede
oplossing te komen.
behandelingen werkwijze toegang vergoeding peploen